REVUE De Tijd van Toen... met nu REVUE

 Startpagina      Hermano   Programma   I n f o            L i n k s
Entertainer Hermano en Jikkie

Alvorens Boerke Herman (Hermano)

naar de supermarkt gaat, vertelt hij

eerst hoe het vroeger bij hem thuis ging.

Het is een komisch parlando waarin het publiek al snel door

heeft dat hij het sterk overdrijft, maar de 'tijd van toen'

wel wordt gesitueerd.

In de supermarkt, waar Boerke Herman

geregeld komt, raakt hij opnieuw

ingesprek met Jikkie.

Een heen en weer spel tussen Herman, uit de oude tijd en Jikkie,

een moderne meid van deze tijd.

Dat botst nog al eens,

wanneer ze elkaar treffen.

Vooral als Jikkie er op wijst dat de

ouderen geen rekening houden

met het milieu van deze tijd,

daar niet mee opgevoed zijn.

Deze keer had het boerke zelfs wat

materialen  meegenomen om

Jikkie van het een en ander te

overtuigen.

 Er ontstaat hilariteit bij het publiek

wanneer blijkt dat Jikkie niet weet

waar de oude materialen voor gebruikt werden en zij er een andere betekenis aan geeft.

 

De moderne materialen van nu en

de oude materialen van toen,

staan hilarisch tegenover elkaar

en passeren deze ‘revue’.

 

Komische verwikkelingen over

zaken die nu heel gewoon zijn

en tot verbazing van Jikkie er

vroeger niet waren.

Het publiek wordt er zoveel

mogelijk bij betrokken; er wordt

ingegaan op opmerkingen uit

het publiek, tussendoor wordt er

meegezongen met de muziek...

bekende liedjes, fragmenten

uit de tijd van toen.

Ook komt de oprichting van de

A.O.W  ter sprake, helemaal

afgespiegeld naar deze tijd.

 

Het programma is een feest van

herkenning, tal van komische

momenten en de zaal wordt dan

ook steeds geprikkeld om

respons te geven.

Gedurende het programma blijkt

dat de oude tijd toch niet helemaal

zo milieu verspillend was en dat

de nieuwe generatie toch veel van

de oude generatie kan leren.