Hobby:
 Modelspoor  Clown Hermano
Entertainer Hermano en Jikkie
  De Tijd van Toen... met nu 
 S T A R T Hermano en Jikkie voor de
SENIOREN
KBO
NKBO
PCOB
SBO
SWO
ANBO
ZONNEBLOEM
RODE KRUIS

BUURT/WIJK-
VERENIGING
Aangepast
     programma
          voor:

   ZORGCENTRA
  VP-PG-Somatiek
Uniek in Nederland Haal eens iets anders in huis !