Hobby:
Modelspoor 
Entertainer Hermano en Jikkie Clown Hermano
  De Tijd van Toen... met nu 

 S T A R T Hermano en Jikkie voor de
SENIOREN
KBO
NKBO
PCOB
SBO
SWO
ANBO
ZONNEBLOEM
RODE KRUIS

BUURT/WIJK-
VERENIGING
Aangepast
     programma
          voor:

   ZORGCENTRA
  VP-PG-Somatiek
Wij zijn uniek in Nederland -  Haal eens iets anders in huis !